Zákon o hazardních hrách v České republice

Současný zákon o hazardních hrách, který vstoupil v platnost na začátku roku 2017, stanoví určité předpisy a pravidla pro odvětví hazardních her. Vztahuje se na online i offline sázení na různé hry a také na sportovní sázení. Přečtěte si našeho podrobného průvodce právními předpisy o hazardních hrách v České republice.

Aktuální legislativa v oblasti hazardních her

Zákon o hazardních hrách, který najdete jako Zákon č. 186/2016 Sb. byl přijat 26. května 2016 a vstoupil v platnost 1. ledna 2017.

Tento zákon tedy platí již několik let a nahrazuje zákon, který byl přijat v roce 1990. Aktualizace zákona o hazardních hrách tedy trvala 27 let.

Co však zákon stanovuje? Jaké jsou změny oproti předchozímu zákonu o hazardních hrách? Zákon se skládá z 12 paragrafů, které jsou popsány níže.

 • Část první – Základní ustanovení (§ 1 – § 17)
 • Část druhá – Druhy hazardních her a podmínky jejich provozování (§ 18 – § 64)
 • Část třetí – Herní prostor (§ 65 – § 72)
 • Část čtvrtá – Dálkový přístup prostřednictvím internetu (§ 73 – § 84)
 • Část pátá – Povolovací řízení a ohlášení (§ 85 – § 108)
 • Část šestá – Výkaznictví v hazardních hrách (§ 108a – § 108d)
 • Část sedmá – Ochrana a poskytování informací (§ 108e – § 108i)
 • Část osmá – Technické požadavky a jejich odborné posuzování a osvědčování (§ 109 – § 112a)
 • Část devátá – Orgány státní správy (§ 113 – § 117)
 • Část desátá – Dozor a přestupky (§ 118 – § 129)
 • Část jedenáctá – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 130 – § 139)
 • Hlava III – Zrušovací ustanovení (§ 140)
 • Část dvanáctá – Účinnost (§ 141)

Jak je vidět, nejedná se jen o další legislativu – zákon o hazardních hrách z roku 2017 je skutečně komplexní a má poměrně velký dopad na český hazardní průmysl.

Nejdůležitější změny zákona o hazardních hrách z roku 2017

Z pohledu hráčů je nejvýznamnější změnou zvýšení daně z 28% na 35%.

Zákon také omezuje maximální výši výher a množství sázek na jednu hru. Tento nový zákon také zavedl seznam osob vyloučených z hraní hazardních her (tzv. blacklist). Ten nese název Rejstřík vyloučených osob (RVO).

Dále nová legislativa také zavedla změny pro provozovatele. Již není možné hrát hazardní hry nebo sázet na nepovolených místech.

Jinými slovy, dny sázení v restauracích a barech skončily. Stále je sice možné sázet a hrát v provozovnách s plnou licencí, jejich počet se však snižuje.

Mnoho zahraničních sázkových kanceláří a online kasin přišlo na českém trhu o licenci. Zůstalo jen několik známých společností, ale jejich seznam se postupně rozrůstá a postupně se setkáváme s tím, že o licenci na českém trhu žádá stále více zahraničních společností.

Pokud společnost působí na území České republiky bez licence, může Ministerstvo financí zablokovat webové stránky a platby společnosti. Proto se nedoporučuje hrát ani sázet u společností bez licence.

Legislativa o hazardních hrách - Kurzové sázení

Legislativa o hazardních hrách – Kurzové sázení

Předpisy o hazardních hrách se týkají také kurzových sázek. Kurzové sázení je definováno jako hazardní hra, při níž uzavření sázky určuje, kdo vyhraje.

Kurzové sázky jsou definovány především jako sportovní výsledky, ale mohou zahrnovat i jiné veřejné události.

Výhry a prohry jsou určeny kurzem, který nabízí provozovatel (tzv. kurz), a výší samotné sázky.

Kromě toho zákon definuje kurzové sázení live. Tento pojem označuje sázení v reálném čase, které se někdy označuje jako live sázky.

Seznam všech licencovaných a plně regulovaných společností na trhu live sázek můžete najít i na našem webu na stránce Legální sázkové kanceláře v České republice.

Zákon o kurzovém sázení – Registrace a uživatelský účet

Podmínkou účasti na kurzovém sázení je registrace. Sázení na dostihy však do této povinnosti nespadá a není tak možné na dostihy sázet.

Provozovatel je povinen zajistit registraci a v průběhu registračního procesu poskytnout identifikaci a ověření věku žadatele o registraci. Kromě toho musí provozovatelé zajistit poskytnutí přístupových údajů, tj. přihlašovacího jména a hesla.

Poté musí aktivovat účet a zaznamenat finanční prostředky, samotné sázky a jejich historii, stejně jako výhry a prohry.

Zákon rovněž stanovuje, že účastníci sázení mohou mít u jednoho provozovatele pouze jeden uživatelský účet.

Jako sázející musíte podle zákona poskytnout provozovateli identifikační a kontaktní údaje. Musíte si také nastavit sebeomezující opatření, nebo je odmítnout.

Bez identifikačních a kontaktních údajů nelze registraci dokončit. Kromě toho se nemohou registrovat osoby uvedené na výše zmíněné černé listině (RVO).

Jakmile si vyberete společnost, u které si chcete otevřít účet, můžete zahájit proces registrace online. U nás naleznete několik pokynů, jak to provést. Podívejte se na náš článek o registraci online sázení.

Jak již bylo zmíněno, na český trh postupně vstupují i zahraniční sázkové kanceláře. Registrace na dálku je u těchto společností možná díky takzvanému BankID.

Účast na kurzové sázce

(1) Podmínkou účasti na kurzovém sázení je registrace. To však neplatí, pokud se jedná o kurzovou sázku na dostihy se zvířaty.

(2) Registraci provádí provozovatel.

(3) Součástí registrace je ověření a potvrzení totožnosti a věku žadatele o registraci, poskytnutí přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a aktivace uživatelského konta, na kterém jsou evidovány finanční prostředky, zejména vklady, sázky a výhry, a které jsou  evidovány odděleně od finančních prostředků ostatních účastníků hazardních her a provozovatele.

(4) Každý účastník hazardní hry může mít u provozovatele pouze jedno uživatelské konto.

(5) Účastníci hazardních her se mohou sami účastnit hazardních her pouze po zadání přístupových údajů do svého uživatelského konta nebo po nahlášení jiného způsobu přístupu.

Další důležité body zákona o kurzových sázkách

Pokud nejste provozovatelem, jsou výše uvedené změny z vašeho pohledu velmi důležité.

Zákon totiž upravuje velké množství věcí, které se přímo dotýkají provozovatelů hazardních her.

Patří mezi ně ustanovení týkající se evidence tiketů, sázek, výher a proher a doby evidence tiketů. Provozovatelé budou muset všechny tyto informace uchovávat po dobu dvou let.

Kromě toho zákon odkazuje také na zákazy pro provozovatele. Existuje například sekce, která pojednává o zákazu přijímat sázky.

Provozovatelé například nemohou přijímat sázky, pokud se přímo podílejí na sázkových událostech. Zakázáno je také přijímat sázky na dětské zápasy.

Rovněž není dovoleno přijímat sázky osobám, které jsou těmito provozovateli pověřeny přijímat sázky, tj. zaměstnanci. To platí i pro osoby stanovující kurzy.

Pořadatelé jsou rovněž povinni stanovovat kurzy centrálně prostřednictvím elektronických komunikačních zařízení.

Zákon o hazardních hrách - Hry v kasinu

Zákon o hazardních hrách – Hry v kasinu

V zákone se o casino hrách nepíše přímo takhle – zákon totiž tento druh hazardu označuje jako Technická hra.

Zákon rovněž definuje různé druhy technických her. Zjednodušeně řečeno se jedná o hazardní hry, které se hrají prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo sázejícím, který sázku uzavírá. Zde je podrobný výklad přímo ze zákona

Druhy technických her

(1) Technická hra je hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení přímo obsluhovaného sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra, elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky.

(2) Technickou hru lze provozovat pouze v herním prostoru.

(3) Technické zařízení je funkčně nedělitelné a programově řízené mechanické, elektromechanické, elektronické nebo jiné podobné technické zařízení přímo obsluhované sázejícím.

(4) Technickým zařízením se rozumí též zařízení, které tvoří spolu se serverem funkčně nedělitelný celek s předem určitelným počtem koncových zařízení přímo obsluhovaných sázejícím, kdy při odpojení od serveru není koncové zařízení funkční a nelze jej použít samostatně.

(5) Server podle odstavce 4 se musí nacházet na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

(6) Koncovým zařízením se pro účely technické hry, jakož i pro práva a povinnosti s ní související, rozumí též technické zařízení podle odstavce 3.

(7) Pro účely provozování technické hry jako internetové hry se technickým zařízením rozumí server, k němuž se jednotliví sázející připojují kdykoliv prostřednictvím internetu nezávislým zařízením, které netvoří se serverem nedělitelný celek.

V současné době je stanoveno, že takové zařízení musí být umístěno na území jedné ze zemí, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Zákon o technických hrách – registrace a uživatelské účty

Stejně jako kurzové sázky vyžadují technické hry registraci. Platí pro ně stejná základní pravidla.

Jednou z podmínek účasti na technických hrách je registrace, kterou zajišťuje provozovatel technických her.

Provozovatelé musí rovněž zajistit, aby byl při registraci ověřen věk a totožnost žadatele o registraci. V tomto procesu musí rovněž zajistit, aby žadateli o registraci byly poskytnuty přístupové údaje.

Poté následuje aktivace hráčského konta žadatele o registraci, na němž jsou evidovány finanční prostředky – konkrétně vklady, sázky a výhry.

Tyto záznamy musí být vedeny odděleně od prostředků ostatních účastníků a provozovatelů hazardních her.

Zákon rovněž stanovuje, že každý technický účastník může mít u konkrétního provozovatele pouze jeden herní účet.

Pokud se tedy chcete zaregistrovat v online kasinu s platnou licencí, podívejte se na článek Legální online kasina a ujistěte se, že jste si vybrali pouze plně regulovaného provozovatele.

Dočasný uživatelský účet a ověření totožnosti

Zákon definuje také tzv. dočasné uživatelské účty. Provozovatelé vám mohou otevřít účet, jakmile ověří vaši totožnost a věk.

Dočasný účet je platný maximálně 90 dní. Během tohoto období musíte dokončit registraci a aktivaci účtu a následně bude označení jako Dočasný účet zrušeno.

Totožnost a věk žadatele o registraci ověřuje na dálku samo Ministerstvo financí.

Totožnost ověřuje provozovatel a následně ji ověřuje MF ČR. Klient zanechá údaje u operátora a o další průběh se nemusí starat.

Pokud není možné ověřit totožnost a věk osoby, která není občanem České republiky, dálkově, lze totožnost a věk ověřit pouze na základě skutečně existujících dokladů totožnosti, které dotyčná osoba předloží.

Jako žadatel o registraci jste ze zákona povinen poskytnout provozovateli údaje (osobní a kontaktní) pro účely ověření totožnosti.

Ověření totožnosti a věku

(1) Pro účely registrace ministerstvo zajistí ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci dálkovým způsobem. To neplatí v případě, že provozovatel při registraci provede identifikaci v souladu se zákonem upravujícím některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti osoby žádající o registraci tak, že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

(2) Nelze-li ověřit totožnost a věk u fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, dálkovým způsobem podle odstavce 1, může být ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci provedeno pouze za fyzické přítomnosti identifikovaného a na základě jím předloženého průkazu totožnosti.

(3) Při identifikaci osoby žádající o registraci podle odstavce 2 provozovatel identifikační a kontaktní údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. Současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

(4) Osoba žádající o registraci je povinna poskytnout provozovateli pro účely identifikace podle odstavce 2 veškeré informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, a předložit příslušné doklady. Provozovatel může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace.

(5) Identifikační údaje získané podle odstavce 3, kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci účastníka hazardní hry, je provozovatel povinen uchovávat po dobu 10 let.

Nejvyšší sázka, výhra a hodinová prohra

Zákon č. 186/2016 Sb. nově také definuje některé hranice, které přímo souvisí s technickou hrou.

A nejen to. Stanovuje také procento zisku, které musí splňovat samotné technické hry. Konkrétně se jedná o hranici 75%.

To znamená, že míra výhry na jakémkoli hracím automatu nesmí být nižší než 75%.

Podívejme se nyní na maximální procento výhry a maximální výši sázky, které zákon stanovuje.

 • Při hraní technických her v herně, tj. offline, nesmí sázka na jednu hru přesáhnout 100 Kč, výhra na jednu hru (např. jedno roztočení na výherním automatu) nesmí přesáhnout 50 000 Kč a maximální výše sázky na jednu hru (např. jedno roztočení na výherním automatu) nesmí přesáhnout 50 000 Kč.
 • Při hraní technických her v kasinech je maximální sázka na jednu hru stanovena na 1 000 Kč a maximální výhra je 500 000 Kč.
 • Poslední možností je hrát hry v online kasinech. Při hraní online platí stejná omezení jako v offline kasinech. To znamená, že maximální sázka nesmí překročit 1 000 Kč a výše výhry na jednu hru nesmí přesáhnout 500 000 Kč.
Zákon o hazardních hrách - Poker

Zákon o hazardních hrách – Poker

Poker, stejně jako ostatní kasino hry, lze hrát na zařízeních (online) i osobně.

Proto tato karetní hra spadá do sekce technických her a živých her. Technickým hrám jsme se podrobně věnovali v předchozí části, proto se zde zaměříme na skutečný poker hraný naživo u stolu.

Ruletu a blackjack stejně jako poker lze považovat za živé hry. Podmínkou živých her je, že hráči hrají proti krupiérovi nebo proti ostatním hráčům u stolu.

Platí také, že živé hry lze hrát pouze v místech určených pro tyto hry, tedy v hernách a kasinech.

Živé hry také zahrnují spropitné. Žetony jsou rovněž definovány v zákoně z roku 2017. Každý herní žeton musí mít číselnou hodnotu a symbol v této měně.

Herní žetony musí být hmatatelné a provozovatelé jsou povinni používat stejné žetony ve všech svých provozovnách.

Další informace o předpisech upravujících online poker naleznete níže v části věnované hazardním hrám online.

Předpisy upravující provoz hazardních her online

Zatímco v minulosti mohly být jediným způsobem hraní a sázení fyzické herny, nyní se většina z nich přesunula do online prostředí.

Zákon o hazardních hrách z roku 2017 se proto zabývá provozováním hazardních her online a stanovuje určitá pravidla.

Tento zákon zahrnuje online hazardní hry pod pojem internetová hra. To znamená, že všechny výše uvedené prvky mohou být provozovány také prostřednictvím internetu.

K internetovým hrám přistupují účastníci hazardních her pomocí softwaru poskytovaného provozovateli. Může se jednat o webové stránky nebo aplikaci nainstalovanou v počítači, nebo na mobilu.

Zákon také stanovuje, že pokud provozovatel nabízí online hry, musí být jeho internetové stránky poskytovány v českém jazyce.

Internetová hra – Registrace

Pokud se pravidla registrace vztahují na běžné hry, u her hraných přes internet se to samozřejmě neliší.

Proces registrace je v podstatě stejný jako u technických her, živých her a kurzových sázek, ale pro internetové hry platí i několik dalších věcí.

Základem registrace je poskytnutí osobních a kontaktních údajů. Samotnou registraci provádí provozovatel.

Z právního hlediska se můžete rozhodnout, že nebudete přijímat sebeomezující opatření nebo si nastavíte vlastní preference – je to na vás.

Rozdíl oproti online hazardním hrám spočívá v tom, že v online kasinu nebo online sázkové kanceláři musíte poskytnout údaje o platebním účtu a kreditní kartě.

V podstatě to znamená ověření vaší platební metody, což je podobný princip jako ověření věku a totožnosti. I to je povinností hráče.

Registrace je ze zákona omezena na 30 dní. Pokud není registrace v této lhůtě dokončena, musí se proces začít od začátku.

Ověření platební metody uživatele

Jak již bylo uvedeno, internetové hry mají ustanovení o ověření platební metody uživatele.

Provozovateli musíte poskytnout číslo svého bankovního účtu a musíte být také jeho majitelem.

Z tohoto účtu budete provádět vklady a výběry na svůj hráčský účet u provozovatele.

Další možností je místo bankovního účtu poskytnout údaje o kreditní kartě. Zde platí úplně stejná pravidla jako u bankovních účtů.

Podmínky účasti

(1) Podmínkou účasti na internetové hře je registrace, nejde-li o případ podle § 77 odst. 4.

(2) Registraci zajišťuje provozovatel.

(3) Registrace zahrnuje zjištění a ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci, přidělení přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a aktivaci uživatelského konta, na němž jsou evidovány peněžní prostředky, zejména vklady, sázky a výhry, odděleně od peněžních prostředků ostatních účastníků hazardní hry a provozovatele.

(4) Každý účastník hazardní hry může mít u jednoho provozovatele pouze jedno uživatelské konto.

(5) Samotné hazardní hry se účastník hazardní hry účastní až po zadání přístupových údajů k uživatelskému kontu do softwarového hracího systému provozovatele.

Zakázané online hry

Zákon také stanovuje opatření, která musí provozovatelé přijmout, pokud nabízejí zakázané online hry.

Pokud online hra nesplňuje požadavky a parametry stanovené zákonem, bude zařazena na seznam zakázaných online her.

Poskytovatelé internetových služeb jsou rovněž povinni zajistit, aby blokovali internetové stránky, které zveřejňují nepovolené online hry.

Tyto stránky jsou zařazeny na seznam nepovolených stránek, tj. na černou listinu.

Poskytovatelé platebních služeb musí rovněž blokovat transakce na těchto nepovolených stránkách. Zde je také vedena černá listina platebních údajů.

Legislativa o hazardních hrách – Ostatní hry

V tomto článku jsme se podrobně věnovali nejoblíbenějším hazardním hrám. Zákon z roku 2017 se však vztahuje i na další hazardní hry.

Mezi tyto hry patří velmi oblíbené loterijní hry, bingo a tombola. Pokud tyto hry čas od času hrajete, zde najdete několik informací, které vám pomohou hrát je pokaždé legálně.

Předpisy pro loterijní hry

Samotný zákon definuje různé druhy loterijních her:

 • Číselná loterie
 • Peněžitá loterie
 • Věcná loterie
 • Okamžitá loterie
 • Sdílená loterie
 • Doplňková loterie

Když si většina lidí představí hry jako Eurojackpot nebo Lotto, vybaví se jim loterie. Definice loterie spočívá v tom, že hráči musí uhodnout konkrétní číslo, více čísel, kombinaci čísel nebo posloupnost čísel.

Ano, tyto dvě slavné loterijní hry spadají do kategorie číselných loterií. Výše výhry je pevně stanovena, ale pokud je výherců více, výhra se rozdělí stejným poměrem.

Dále existují peněžní loterie a věcné loterie. U Těchto typů loterií vydává provozovatel řadu losů s pořadovými čísly. Peněžní výhra pro každou loterii musí být stejná a výhra závisí na výhře v dané loterii.

Posledním typem jsou okamžité loterie. V této terminologii si je můžete představit jako klasické stírací losy. Losy se obvykle kupují ve formě tuhého papíru a setřením vrchní vrstvy losu ihned zjistíte, zda jste vyhráli.

Sdílené loterie nejsou klasickým typem loterie. Jedná se o výše zmíněné loterie, které však může nabízet více provozovatelů současně. Jinými slovy, jedna loterie, mnoho provozovatelů.

Pojem doplňková loterie označuje loterie, které se hrají s výhrami generovanými z části sázek hráčů podle podmínek herního plánu.

Nový zákon se zabývá loteriemi hlouběji – v tomto článku jsou uvedeny pouze nejdůležitější informace.

Zákon se podrobněji věnuje definici samotné loterie a jejímu vedení, které musí být organizováno notářem.

Pravidla pro samotnou loterii jsou následující – slosování se musí konat veřejně, pod dohledem notáře. Existuje také loterijní komise, která na loterii dohlíží.

Předpisy pro bingo

Bingo je zákonem upraveno jen sporadicky, ale určité předpisy byly také přijaty.

Bingo je hazardní hra, kde je podmínkou výhry dosažení předem stanoveného vzorce uvedeného na sázkovém tiketu.

Tikety vyplňují hráči na základě série losování čísel, přičemž každý tiket musí mít jinou posloupnost čísel.

Pravidla tomboly

Posledním typem hazardní hry podle zákona z roku 2017 je tombola.

Většina lidí zná tombolu a její princip, zejména té symbolické, protože je často součástí různých akcí a večírků.

Do slosování jsou zahrnuty pouze prodané losy. Každý hráč si zakoupí jeden nebo více losů, které jsou následně vloženy do stejné nádoby s ostatními zakoupenými losy.

Pokud je vylosováno vaše číslo, stáváte se výhercem jedné z předem určených cen.

Legální provozovatelé hazardních her v České republice

JménoSlužbyČeská licence – IČ nebo jiný obdobný údaj
FortunaKurzové sázení
Casino
FORTUNA GAME a.s.
43003575
Party PokerPokerKing’s Entertainment a.s.
26366673
BetanoKurzové sázení
Casino
KAIZEN GAMING CZ LIMITED
685782826
Forbes CasinoCasinoVictoria – Tip, a.s.
26059517
TipsportKurzové sázení
Casino
Tipsport.net a.s.
28178653
ChanceKurzové sázení
Casino
CHANCE a.s.
28178815
SynottipKurzové sázeníSYNOT TIP, a.s.
26301091
ForBETKurzové sázeníforBET online CZ s.r.o.
09063315
SazkaKurzové sázení
Casino
SAZKA a.s.
26493993
Poker StarsPokerTSG Interactive plcC
53434
ApolloCasinoApollo Line s.r.o.
07889321
Lucky BetCasinoonebet a.s.
09525386
GrandwinCasinoGPC WIN a.s.
14073366
Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH

Zdanění výher z hazardních her – Co je potřeba odvádět státu?

Výhry z hazardních her jsou v České republice daněny relativně benevolentně. Jak tedy na daň z výhry?

Povinnost odvádět daně z hazardních her máte jenom tehdy, pokud součet výher a proher v kalendářním roce přesáhne 1 milion korun.

Pokud tedy nevyhrajete více, než 1 000 000 Kč za rok, nemusíte danit vůbec nic.

V případě, že je vaše výhra vyšší, musíte odvést daň z výhru ve výši 15%.

Aby to bylo ještě jednodušší, provozovatel kurzových sázek či jiných hazardních her vám daň strhne automaticky po překročení této hranice a odvede daň státu.

To neplatí pro loterie, ale platí to pro všechny ostatní druhy internetových her.

Povinnost poskytovat informace podle právních předpisů o hazardních hrách

Pokud se chcete ujistit, že hrajete nebo sázíte u legálního provozovatele, existují určité znaky, které musí provozovatelé dodržovat.

Zákon stanoví různé povinnosti pro provozovatele online a offline. Tyto povinnosti mohou pomoci určit, zda provozovatel dodržuje zákon, a mohou pomoci předejít problémům.

Povinnost poskytovat informace o technických hrách

Pokud hovoříme o technických hrách, z právního hlediska se jedná o offline společnosti. Patří sem tedy i herny a kasina.

Jaké předpisy musí herny a kasina dodržovat, aby byly v souladu se zákonem?

Na všechna místa konání hazardních her jsou provozovatelé kasin povinni umístit čitelně a viditelně upozornění, že účast na hazardních hrách může být nebezpečná.

Každý provozovatel je rovněž povinen vždy, když se hráč účastní technické hry, zobrazit dobu trvání účasti na hře a celkovou čistou prohru od aktivace uživatelského účtu.

Jste-li provozovatelem technické hry, musíte hráčům, kteří hrají vaše hry, zobrazovat i další informace.

Hráči by měli mít možnost kdykoli zjistit stav peněz na svém účtu. Měli by mít také možnost vidět počet sázek, které uzavřeli a zda za hodinu vyhrávají, nebo prohrávají.

Provozovatelé jsou také povinni informovat hráče, kteří hrají technické hry, o sebeomezujících opatřeních pokaždé, když se přihlásí do svého uživatelského účtu. Tato opatření jsou vysvětlena v samostatném odstavci níže.

Povinnost společností poskytovat informace

Výše jsme se zabývali předpisy týkajícími se jednotlivých technických her. Různé předpisy však musí dodržovat i samotná místa konání, jako jsou herny a kasina.

Pokud chcete zjistit, zda konkrétní místo konání her splňuje právní předpisy, měli byste se podívat na následující znaky, které jsou v místě konání vždy přítomny

V provozovně musí být informace o provozovatelích v prostorách, kde se hazardní hry provozují, tj. identifikační a kontaktní údaje.

Zřetelně by měly být uvedeny také kontaktní údaje organizace, která se zabývá léčbou a prevencí problémů souvisejících s hazardními hrami.

V hernách a kasinech by měly být umístěny nápisy zakazující hraní osobám mladším 18 let a upozornění, že hraní hazardních her je nebezpečné.

Nařízení rovněž vyžaduje, aby okna a vchody do prostor, kde se provozují hazardní hry, byly zabezpečeny proti zvědavým pohledům.

Požadavky na informace o internetových hrách

Pokud hrajete hazardní hry přes internet, můžete si u provozovatelů ověřit, zda dodržují pravidla stanovená v této části.

Existují také pravidla upravující provozování hazardních her na internetu a provozovatelé jsou povinni dodržovat informační předpisy na svých internetových stránkách.

Provozovatelé jsou povinni na internetových stránkách uvádět identifikační a kontaktní údaje a také kontaktní údaje organizací specializujících se na prevenci a léčbu problémového hraní.

Musí také uvádět varování o škodlivých účincích hazardních her a uvést, že hraní hazardních her osobami mladšími 18 let je zakázáno.

Provozovatelé jsou rovněž povinni informovat o době, po kterou jste se zúčastnili online hazardních her, o zůstatku na vašem herním účtu a poskytnout opatření pro sebeomezující opatření.

Sebeomezující opatření v zákoně o hazardních hrách

Hazardní hry jsou tématem, který může způsobovat problémy. Je dobře známo, že hazardní hry jsou návykové.

Proto s příchodem nové legislativy v roce 2017 nabyl na významu i tento aspekt hazardních her.

Zákon stanovuje, že všichni provozovatelé jsou povinni stanovit pro své zákazníky sebeomezující opatření, která hráčům umožní regulovat nejen jejich sázky a prohry, ale také dobu, kterou hraním stráví.

Na nastavení těchto opatření má právo každý hráč. Nejedná se o povinnost – opatření můžete odmítnout, ale sázkové společnosti, kasina a další místa provozování hazardních her vám tuto možnost musí nabídnout.

Pokud se rozhodnete nastavit sebeomezující opatření, provozovatel je povinen je respektovat a dodržovat.

Zákon také stanovuje, že pokud se vy, hráč, rozhodnete sebeomezující opatření zmírnit, provozovatel musí tyto změny uplatnit až 7 dní po jejich změně.

V opačném případě, pokud hráč tato opatření zpřísnil, je provozovatel povinen tyto změny provést bezodkladně.

Různé typy sebeomezujících opatření

Každá hazardní hra má jiný soubor opatření, která musí být hráč schopen regulovat.

Pro kurzové sázení je provozovatel povinen umožnit vám nastavení těchto opatření:

 • Maximální počet sázek za jeden den.
 • Maximální počet sázek za jeden kalendářní měsíc.
 • Maximální výši proher za jeden den.
 • Maximální výši proher za jeden kalendářní měsíc.

U technických a internetových her jsou nastavení sebeomezujících opatření následovná:

 • Maximální počet sázek za jeden den.
 • Maximální počet sázek za jeden kalendářní měsíc.
 • Maximální výše čistých proher za jeden den.
 • Maximální výše čistých proher za jeden kalendářní měsíc.
 • Maximální počet přihlášení do vašeho hráčského konta.
 • Maximální dobu přihlášení v hráčském kontě, nebo automatické odhlášení.
 • Dobu, po kterou nebude umožněno hráči opět se přihlásit do konta po jeho odhlášení.

Pak následuje Bingo a živá hra, kde je provozovatel povinen umožnit vám nastavit si tyto opatření:

 • Maximální výši čisté prohry za jeden den.
 • Maximální výši čisté prohry za jeden kalendářní měsíc.
 • Maximální počet návštěv herního prostoru za jeden kalendářní měsíc.

Zákon rovněž stanovuje, že provozovatelé nesmí umožnit hráčům nastavit sebeomezující opatření pouze pro některé nabízené hry.

Pokud byla sebeomezující opatření stanovena, pak se vztahují na všechny hry provozovatele.

Sankce a tresty za nelegální hazardní hry

Sankce a tresty za nelegální hazardní hry a jiné přestupky

Nelegální hazardní hry nelze brát na lehkou váhu. Za hraní v nelegálních kasinech a hernách hrozí jednotlivcům různé tresty.

V této části se dozvíte, čeho se vyvarovat, abyste se vyhnuli zbytečným problémům.

Pokud nejste plnoletí, neměli byste hrát hazardní hry a provozovatelé jsou povinni zabránit vám vám v možnosti hrát.

Pokuty a přestupky – fyzické osoby

Pokud jako fyzická osoba provozujete hazardní hry bez platné a plně regulované licence, jedná se rovněž o přestupek.

Provozovatel se také dopouští přestupku, pokud jednomu z hráčů nabízí výhodu, kterou ostatní hráči nemají.

Přijímáte-li sázky od provozovatele, dopouštíte se přestupku i v případě, že se na sázce podílíte.

Za tento přestupek hrozí finanční sankce. A to je ten lepší případ. V horším případě může dojít až k soudnímu řízení.

Drobné přestupky mohou vést k pokutám v závislosti na závažnosti přestupku. Na místní úrovni mohou být uloženy pokuty až do výše 400 000 Kč. Další pokuty mohou být uloženy až do výše 1 000 000 Kč v závislosti na závažnosti.

Pokuty a přestupky – právnické a fyzické osoby

Existuje velké množství přestupků pro právnické a fyzické osoby, kterých se tyto osoby mohou dopustit.

Hlavním přestupkem je samozřejmě umožnění účasti na hazardních hrách osobám, které nesplňují věkovou hranici nebo nemají ukončenou registraci.

Pokud nejste provozovatelem hazardních her s plnou licencí a přesto takové služby nabízíte, činíte tak nezákonně.

Pokud jste licencovaným provozovatelem, musí být vámi nabízené hry nahlášeny a licencovány dříve, než je můžete nabízet hráčům.

Stejně jako v případě fyzických osob nesmí provozovatelé zvýhodňovat hráče, kteří hrají hazardní hry.

Provozovatelé musí rovněž dodržovat všechna ustanovení zákona o poskytování informací. Například je přestupkem, pokud nenabízejí možnost nastavení sebeomezujících opatření.

Všechna kasina a sázkové kanceláře musí vést záznamy o tiketech a finančních transakcích.

Úplný seznam různých přestupků a sankcí naleznete v samotném zákoně, ale tato část se zabývá pokutami, které mohou vést k přestupku.

Výše jednotlivých pokut může být opět zvolena v závislosti na závažnosti přestupku. Za některé přestupky lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč, za jiné až do výše milionů.

Za některé přestupky lze uložit pokutu až 1 nebo 3 miliony Kč. Maximální výše pokuty za přestupky stanovené zákonem je až 50 000 000 Kč.

Zákon o hazardních hrách – Dohled

Všechny záležitosti upravené zákonem č. 186/2016 Sb. je nutné dodržovat. Proto je nutný formální dohled, aby bylo zajištěno, že provozovatelé a hráči dodržují pokyny zákona.

Pravomoc a dohled ohledně dodržování povinností stanovených zákonem z roku 2017 vykonávají příslušné orgány, a to Ministerstvo ČR a Celní správa.

Zákon stanovuje, že osoba, která je zaměstnancem a má dozorové oprávnění, má právo vstupovat do provozoven v souladu s kontrolními předpisy a má také právo použít sílu, pokud není jiná možnost.

Jste-li majitelem podniku, jste odpovědný za zařízení, které musí splňovat určité parametry podle zákona. Tato zařízení mohou být kontrolním orgánem testována a kontrolována. Pokud nevyhovují zákonu, bude jim uložena pokuta.

A co hůř, pokud dozorové orgány zjistí závažné závady nebo jiná porušení zákona, mohou vám výrobky také zabavit.

Orgány mají pravomoc zabavit zboží, pokud mají důvodné podezření, že došlo k porušení zákona v souvislosti s jeho používáním. Pokud ministerstvo věc zabaví, předá je celním orgánům.

Pokud je zboží zabaveno a vy ho odmítnete vydat, může jeho nevydání způsobit problémy. To však lze někdy překonat komunikací s orgánem, protože podle zákona má dozorující orgán pravomoc vám věc ponechat, pokud ovšem podepíšete prohlášení, že ji nezničíte.

Organizace zabývající se závislostí na hazardních hrách

Hraní hazardních her by nemělo být bráno na lehkou váhu. Hazardní hry mohou být návykové a vždy by se měly hrát s rozvahou.

Pokud se vám zdá, že se hraní hazardních her nebo sázení vymyká kontrole, vyhledejte pomoc.

Závislost na sázení a hazardních hrách může mít velmi vážné následky. Můžete přijít nejen o své úspory, ale také o vztahy s blízkými přáteli a rodinou.

Pokud chcete mít své hraní pod kontrolou, aniž byste museli této závislosti podlehnout, využijte opatření k sebekontrole, na které máte ze zákona nárok a o kterých jsme již dříve psali.

Pokud hledáte pomoc nebo si chcete ověřit, zda se situace nezhoršuje, sestavili jsme pro vás seznam některých organizací a dalších stránek, které se zabývají závislostí na hazardních hrách.

Web Končím s hraním

Tento web je zaměřen také na pomoc v případě, že se vaše situace začíná zhoršovat. Stránka nabízí i online možnost léčby.

Končím s hraním je nový projekt pomáhající lidem, kteří se kvůli hazardu dostali do potíží, které přerostli do finančních, partnerských nebo sociálních problémů.

Web nabízí online poradenství a ověřené kontakty na odborné adiktologické služby v celé České republice.

Web Zodpovědné Hraní

Projekt Zodpovědné Hraní je zaměřen na prevenci, regulaci a pomoc při problémech s hazardními hrami.

Pokud hledáte pomoc, určitě se podívejte na jejich stránku. Naleznete tam totiž opravdu  obrovské množství užitečných informací.

Web Neprohraj se

Tato internetová stránka se snaží pomoci závislým na hazardu a zachránit tak jejich rodinu a peníze před katastrofou, kterou  hazardní hry mohou přinést.

Pokud máte pocit, že byste neměli tolik hrát a že je možná lepší vyhledat pomoc, neváhejte se na web Neprohraj se podívat ještě dnes.

Web Hazardní hraní

Stránka hazardní hraní je národní  linkou pro odvykání od hazardního hraní. Pokud hledáte pomoc, můžete využít jejich telefonní linku, nebo emailový kontakt.

Na jejich stránce je také možné udělat si test, díky kterému budete mít větší přehled o tom, jestli je vaše situace kritická.


ODKAZ NA PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA: Zákon č. 186/2016 Sb.